Garantie en klachten

Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren d.m.v. gehele controle van de producten voor verzending.

Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan ‘Creatiek de Bergeend’) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan ‘Creatiek de Bergeend’ door te mailen naar info@creatiekdebergeend.nl.

Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen één maand na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Creatiek de Bergeend geeft vanaf de aankoopdatum 12 maanden garantie voor fabricage-fouten.

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@creatiekdebergeend.nl.

Leidt dit niet tot een oplossing? Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.